Struktur for behandlingen

Socialtilsynets bedømmelse

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

Birkemosegård

Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapporten kan læses & downloades i PDF format

Tilsynsrapport 2021.pdf PDF Logo