Bestyrelse og Personale

Birkemosegårds organisation

Birkemosegård er en selvejende institution med fondsstatus.

Birkemosegård

Bestyrelse

Marianne Ancker - Formand | Pædagog og selvstændig erhvervsdrivende

Irene Birkegaard - Bestyrelsesmedlem

Ann Lisette Hyldebrink - Medarbejderrepræsentant

Hjertet på rette sted

Personalet på Birkemosegård er først og fremmest personer som alle har hjertet på rette sted.

Den pædagogiske del af personalegruppen er sammensat af mennesker med pædagogiske uddannelser eller stor erfaring på det socialpædagogiske område. Derudover har vi ansat en køkkenmedhjælp samt en pedel/praktiskmedhjælp.

Ved nyansættelser bliver der kun ansat folk med en pædagogisk uddannelse. Personalet på Birkemosegård modtaget løbende supervision fra en ekstern supervisor og psykolog.

Birkemosegård

Personale

Birkemosegård

Maria

Leder

Linda

Souschef
Birkemosegård
Birkemosegård

Ghita

Pædagog

Allan

Pædagog Assistent
Birkemosegård
Birkemosegård

Ann

Køkken Medhjælper

Klaus

Pedel | Praktisk medhjælper
Birkemosegård

 

Vi har 2 faste vikarer tilknyttet Birkemosegård.