Værdigrundlag

Birkemosegård

Værdier hos Birkemosegård

På Birkemosegård ønsker vi at bibringe børnene og de unge et positivt livssyn, gennem gensidig respekt og dialog.

Vi ønsker også at styrke det enkelte barn og unges selvværd, selvindsigt samt deres sociale adfærd og forståelse.

Vi lægger stor vægt på at skabe rammer for en hverdag hvor der gives mulighed for tryghed, forudsigelighed, tillid og nærhed.