Visitation

Vitisation og indflytning

Når der skal være visitation og eventuelt en indflytning på Birkemosegård, så skal den anbringende kommune have udarbejdet en handleplan for barnet eller den unge. Her skal det fremgå hvad formålet med anbringelsen er, de særlige forhold omkring barnet eller den unge og hvor længe den forventede varighed er på anbringelsen.

Birkemosegård

Match til barnet eller den unge

Derudover skal der også være en skoleplacering på plads inden indflytningen, i den forbindelse kommer vi gerne med anbefalinger ud fra hvad vi mener kunne være et godt match til barnet eller den unge.

Når vi gennemgår nye sagsakter, lægger vi meget stor vægt på, at barnet eller den unge skal være et godt match til nuværende gruppe på opholdsstedet.