Tilsynsrapporter

Socialtilsynets bedømmelse

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

Birkemosegård

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporten kan læses & downloades i PDF format

Tilsynsrapport 2024.pdf PDF Logo

Tilsynsrapport 2023.pdf PDF Logo

Tilsynsrapport 2022.pdf PDF Logo

Tilsynsrapport 2021.pdf PDF Logo